وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
رایتل

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

گنجینه صوتی !!!! دانلود مستقیم
گنجینه های صوتیکتاب صوتی
------------------------------------------

کتاب تذکرة الاولیاء
امام صادق(ع) و امام باقر(ع)
کتاب صوتی "تذکرﺓ الاولیاء" تالیف : فرید الدین عطار نیشابوری راوی؛ بهروز رضوی «در احوالات امام صادق (ع) و امام باقر(ع) » (21:08)
  | تعداد دریافت : 1802 | حجم فایل : 3.64 MB |
-------------------------------
زندگانی امیر کبیر

اصل و نسب امیرکبیر
فصل اول کتاب صوتی«امیرکبیر در گذر زمان» با نگاهی به خدمات امیرکبیر در ایران نویسنده: «فاطمه مهسا حسینی»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ صدابردار: «خانم فرهنگ»؛ «در این فصل به اصل و نسب امیر کبیر و چگونکی درس خواندن و کمک به میرزا ابوالقاسم قائم مقام در کارهای نوشتن و حساب و کتاب پرداخته شده است» (15:57)
  | تعداد دریافت : 18 | حجم فایل : 3.66 MB |
صدارت امیرکبیر
فصل دوم کتاب صوتی«امیرکبیر در گذر زمان» با نگاهی به خدمات امیرکبیر در ایران نویسنده: «فاطمه مهسا حسینی»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ صدابردار: «خانم فرهنگ»؛ «در این فصل به روی کارآمدن ناصرالدین شاه و چگونگی صدراعظم شدن امیر کبیر می پردازد» (36:47)
  | تعداد دریافت : 17 | حجم فایل : 8.48 MB |
امیرکبیر و علما
فصل سوم کتاب صوتی«امیرکبیر در گذر زمان» با نگاهی به خدمات امیرکبیر در ایران نویسنده «فاطمه مهسا حسینی»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ صدابردار: «خانم فرهنگ»؛ «پایبندی امیرکبیر به آیین تشیع و احترام ویژه او به علما» (6:36)
  | تعداد دریافت : 7 | حجم فایل : 1.51 MB |
عزل امیرکبیر
فصل چهارم کتاب صوتی«امیرکبیر در گذر زمان» با نگاهی به خدمات امیرکبیر در ایران نویسنده: «فاطمه مهسا حسینی»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ صدابردار: «خانم فرهنگ»؛ «این فصل به چگونگی عزل امیرکبیر از صدارت و اقامت او در فین کاشان می پردازد» (33:08)
  | تعداد دریافت : 4 | حجم فایل : 7.59 MB |
قتل امیرکبیر
فصل پنجم کتاب صوتی«امیرکبیر در گذر زمان» با نگاهی به خدمات امیرکبیر در ایران نویسنده: «فاطمه مهسا حسینی»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ صدابردار: «خانم فرهنگ»؛ «این فصل به چگونگی قتل امیرکبیر در فین کاشان می پردازد» (25:25)
  | تعداد دریافت : 4 | حجم فایل : 7.63 MB |
اقدامات امیرکبیر
فصل ششم کتاب صوتی «امیرکبیر در گذر زمان» با نگاهی به خدمات امیرکبیر در ایران نویسنده: «فاطمه مهسا حسینی»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ صدابردار: «خانم فرهنگ»؛ «اقدامات امیرکبیر در جهت آبادانی ایران» (8:20)
  | تعداد دریافت : 6 | حجم فایل : 7.69 MB |


---------------------------------------
نیما یوشیج
چشمه کوچک
کتاب صوتی چشمه کوچک از مرحوم نیما یوشیج (7:42)
  | تعداد دریافت : 1781 | حجم فایل : 1.33 MB |

راهکارهای طلایی شناخت

راهکارهای طلایی شناخت(1)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «چرا زنان و مردان بایستی قبل از ازدواج از لحاظ روحی و جسمی توامان یکدیگر را بشناسند؟» گوینده : علی جزایری، صدابردار: حامد ملا کریمی، تهیه و تنظیم کننده: محمد مهدی شادبهر، کاری از گروه دانش و فناوری رادیو (3:26)
  | تعداد دریافت : 709 | حجم فایل : 1.58 MB |
راهکارهای طلایی شناخت(2)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «آیا زنان بایستی اقتدار مردان را بشکنند و براستی کسب اقتدار برای مردان چقدر مهم است؟» گوینده : علی جزایری، صدابردار: حامد ملا کریمی، تهیه و تنظیم کننده: محمد مهدی شادبهر، کاری از گروه دانش و فناوری (6:50)
  | تعداد دریافت : 443 | حجم فایل : 3.14 MB |
راهکارهای طلایی شناخت(3)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «زنان با چه رفتارهای می توانند اقتدار یک مرد را بشکنند؟» گوینده : علی جزایری، صدابردار: حامد ملا کریمی، تهیه و تنظیم کننده: محمد مهدی شادبهر، کاری از گروه دانش و فناوری رادیو (6:05)
  | تعداد دریافت : 421 | حجم فایل : 2.8 MB |
راهکارهای طلایی شناخت(4)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «خانواده زن چگونه می توانند اقتدار یک مرد را بشکنند؟» گوینده : علی جزایری، صدابردار: حامد ملا کریمی، تهیه و تنظیم کننده: محمد مهدف شادبهر، کاری از گروه دانش و فناوری رادیو (7:01)
  | تعداد دریافت : 374 | حجم فایل : 3.22 MB |
راهکارهای طلایی شناخت(5)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «زنان از چه راههایی می توانند از مردان کسب امتیاز نمایند؟» گوینده : علی جزایری، صدابردار: حامد ملا کریمی، تهیه و تنظیم کننده: محمد مهدف شادبهر، کاری از گروه دانش و فناوری (3:11)
  | تعداد دریافت : 401 | حجم فایل : 1.57 MB |
راهکارهای طلایی شناخت(6)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «چرا زنان سطحی نگر و مردان عمقی نگرند و آیا این یک ضعف برای طرفین محسوب می شود؟» (2:59)
  | تعداد دریافت : 377 | حجم فایل : 1.37 MB |
راهکارهای طلایی شناخت(7)
کتاب صوتی "راهکارهای طلایی شناخت" «پاسخ به این سوال خانم ها که: چه کنیم مردانمان به حرف های ما گوش دهند؟ » (9:50)
  | تعداد دریافت : 398 | حجم فایل : 2.26 MB |

مناجاتنامه خواجه عبدالله
مناجاتنامه(1)
بخش اول کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ شرح حال پیر هرات و برخی از ابیات وی. تهیه شده در مرکز مشاوره دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان (13:30)
  | تعداد دریافت : 1872 | حجم فایل : 2.32 MB |
مناجاتنامه(2)
بخش دوم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ عیب است بزرگ بر کشیدنْ خود را / از جمله خلق، برگزیدنْ خود را / از مردمک دیده بباید آموخت / دیدنْ همه کس را و ندیدنْ خود را. . .(تهیه شده در مرکز مشاوره دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان) (11:38)
  | تعداد دریافت : 1155 | حجم فایل : 2 MB |
مناجاتنامه(3)
بخش سوم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی! ما را بر این درگاه همه نیاز روزی بود که قطره ای از آن شراب بر دل ما ریزی ، تا کی ما را بر آب و آتش بر هم آمیزی؟ ... تا ...ﺧـــﺪاوندا در ﺣﺎﺟﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻈــﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ او ﺗﻮ را ﻳﮏ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ (14:49)
  | تعداد دریافت : 868 | حجم فایل : 2.55 MB |
مناجاتنامه(4)
بخش چهارم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی معنی دعوی صادقانی، فروزنده نفسهای دوستانی آرام دل غریبانی ... تا ...ای یادگار جان ها، و یاد داشته ی دل ها، و یاد کرده ی زبان ها، به فضل خود مرا یاد کن، و به یاد لطفی ما را شاد کن، ای قا ئم به یاد خویش ... (16:33)
  | تعداد دریافت : 738 | حجم فایل : 2.85 MB |
مناجاتنامه(5)
بخش پنجم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی! تو به یاد خودی و من به یاد تووتو بر خواست خودی و من بر نهاد تو ... تا ...ای مهربان فریادرس، عزیز آن کس کش با تو یک نفس، ای همه تو و بس، با تو هرگز کی پدید آید کس. (14:57)
  | تعداد دریافت : 653 | حجم فایل : 2.57 MB |
مناجاتنامه(6)
بخش ششم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی دانی که من به خود و به این ورزم و نه به کفایت خود شمع هدایت افروزم ... تا ...الهی، جز تو را که داند، هیچ کس نتواند و هرکه ترا بخود جوید بر سزای خود فرو ماند، ترا به تو از تو ترا می جویند، و با تو به تو از تو ترا می گویند. (14:06)
  | تعداد دریافت : 638 | حجم فایل : 2.42 MB |
مناجاتنامه(7)
بخش هفتم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی! ترا بر که حق است که جز ز تو نیست، از چه کسی نشان که حق و حقیقت یکیست، من بماندم بر یک نظاره، خود نظاره گشتم یکباره، در میدان نظاره ام سواره... تا ...الهی صبر تو خواستی من نخواستم، نظر لطف یافتم چون از خواب برخاستم. (13:59)
  | تعداد دریافت : 573 | حجم فایل : 2.41 MB |
مناجاتنامه(8)
بخش هشتم کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی؟... تا ...الهی، اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است. الهی، اگر مرا در دوزخ کنی، دعوی دار نیستم، و اگر در بهشت کنی، بی جمال تو خریدار نیستم. (13:17)
  | تعداد دریافت : 578 | حجم فایل : 2.28 MB |
مناجاتنامه(9)
بخش نهم (آخر) کتاب صوتی «مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری»؛ الهی، من به حور و قصور ننازم، اگر نفسی با تو پردازم از آن هزار بهشت میسازم ... تا ...الهی! حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار. برحمتک یا عزیز یا غفّار. (11:49)
  | تعداد دریافت : 654 | حجم فایل : 2.03 MB |
----------------------------------------------------------------------------
زندگینامه استاد مطهری
زندگینامه استاد مطهری
کتاب صوتی"زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری" فصل اول: زندگینامه استاد مطهری نویسنده:عاطفه مشهدی فراهانی گوینده: مهدی کاروند کاری از گروه اندیشه و معارف اسلامی رادیو (22:28)
  | تعداد دریافت : 221 | حجم فایل : 5.08 MB |
جلوه هایی از شخصیت استاد
کتاب صوتی"زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری" فصل دوم: جلوه هایی از شخصیت استاد نویسنده:عاطفه مشهدی فراهانی گوینده: مهدی کاروند کاری از گروه اندیشه و معارف اسلامی رادیو (27:10)
  | تعداد دریافت : 123 | حجم فایل : 6.16 MB |
شهادت استاد
کتاب صوتی"زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری" فصل سوم: شهادت استاد «نویسنده:عاطفه مشهدی فراهانی گوینده: مهدی کاروند کاری از گروه اندیشه و معارف اسلامی رادیو» (12:18)
  | تعداد دریافت : 115 | حجم فایل : 2.75 MB |

کتابهای جلال آل احمدوداع
فصل اول کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ کتاب سه تار در سال 1341 به نگارش درآمده است و شامل سیزده داستان کوتاه است. فضای داستانهای سه تار، لبریز از شکست و ناکامی قشرهای فرو دست جامعه است. «در این فصل به سفر با قطار و داستان کودکانی که در کنار قطار مشغول گل فروشی بودند می پردازد» (13:09)
  | تعداد دریافت : 41 | حجم فایل : 6.02 MB |
زندگی که گریخت
فصل دوم کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ «در این فصل، آل احمد به بررسی احوال کارگرانی می پردازد که در کنار شط به کار سنگین باربری مشغول هستند» (16:50)
  | تعداد دریافت : 10 | حجم فایل : 7.71 MB |
نزدیک مرزون آباد
فصل سوم کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ «داستان ژاندارمی که با دختر روستایی فرار کرده بودند» (30:58)
  | تعداد دریافت : 8 | حجم فایل : 6.82 MB |
دهن کجی
فصل چهارم کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ «این داستان حکایت مستاجری را روایت می کند که سر و صدای خیابان و ماشین ها(جنجال خیابان) آرامشش را از بین برده است» (20:03)
  | تعداد دریافت : 10 | حجم فایل : 9.19 MB |
آرزوی قدرت(1)
بخش اول از فصل پنجم کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ «زیره چی مدتی بودکه چشمش به سربازان تفنگ به دوش می افتد ناراحت می شد و از بی خود می شد اما او کفالت گرفت و نتوانست به سربازی برود...» (22:52)
  | تعداد دریافت : 8 | حجم فایل : 7.16 MB |
آرزوی قدرت(2)
بخش دوم از فصل پنجم کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ «داشتن اسلحه برای زیره چی رویای دست نیافتنی شده بود او حتی در خواب هم نمی توانست از این آرزویش دست بردارد و بخاطر این علاقه اش به دردسرهایی افتاد...» (29:40)
  | تعداد دریافت : 7 | حجم فایل : 10.19 MB |
اختلاف حساب
فصل ششم کتاب گویای «سه تار»؛ نوشته: «جلال آل احمد»؛ گوینده: «محمدتقی مختارملکی»؛ «داستان احمد علی خان که حسابدار اداره بود اما بخاطر مریضی پسرش نمی توانست حواسش را جمع کند...» (17:24)
  | تعداد دریافت : 8 | حجم فایل : 7.97 MB |
گلدان چینی
کتاب صوتی گلدان چینی «اتوبوس پر شد و راه افتاد. آخرین نفری که سوار شد یک گلدان چینی عتیقه و گران بها در دست و از روی احتیاط در حالی که سعی می کرد تعادل خود را حفظ کند به طرف عقب ماشین رفت.مردم عقب اتوبوس جا به جا شدند و این نفر پنجمی را به زور جا دادند. .....» نویسنده : جلال آل احمد؛ گوینده : امید زندگانی؛ گروه تولیدکننده : گروه فرهنگ و ادب و هنر رادیو (15:01)
  | تعداد دریافت : 737 | حجم فایل : 6.88 MB |
گلدسته ها و فلک
کتاب گویای مجموعه داستان «گلدسته ها و فلک» نوشته «جلال آل احمد» او در داستان «گلدسته ها و فلک» پسری را به فتح مناره نیمه کاره مسجدشان می فرستد و از این طریق در پس روایتی واقع گرا دنیایی تمثیلی می سازد (31:50)
 | تعداد دریافت : 783 | حجم فایل : 3.65 MB |
جشن فرخنده
کتاب گویای مجموعه داستان «گلدسته ها و فلک» نوشته «جلال آل احمد» داستان «جشن فرخنده»ن رویکردی سیاسی اجتماعی دارد و به جنگ قوانین حاکم رضاخانی می رود (41:40)
  | تعداد دریافت : 431 | حجم فایل : 4.77 MB |


قرآن کریم

سوره مبارکه حمد
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «حمد» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (0:44)
  | تعداد دریافت : 73 | حجم فایل : 88 KB |
سوره مبارکه بقره
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «بقره» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (2:16:39)
  | تعداد دریافت : 46 | حجم فایل : 15.64 MB |
سوره مبارکه آل عمران
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «آل عمران» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (1:24:52)
  | تعداد دریافت : 22 | حجم فایل : 10.04 MB |
سوره مبارکه نسا
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «نسا» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (1:25:16)
  | تعداد دریافت : 22 | حجم فایل : 9.76 MB |
سوره مبارکه مائده
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «مائده» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (1:58:16)
  | تعداد دریافت : 17 | حجم فایل : 6.67 MB |
سوره مبارکه انعام
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «انعام» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (1:04:58)
  | تعداد دریافت : 17 | حجم فایل : 7.44 MB |
سوره مبارکه اعراف
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «اعراف» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (1:19:34)
  | تعداد دریافت : 15 | حجم فایل : 9.11 MB |
سوره مبارکه انفال
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «انفال» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (30:23)
  | تعداد دریافت : 13 | حجم فایل : 3.48 MB |
سوره مبارکه توبه
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «توبه» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (1:01:27)
  | تعداد دریافت : 15 | حجم فایل : 7.03 MB |
سوره مبارکه یونس
تلاوت ترتیل سوره مبارکه «یونس» با صدای استاد «محمد محمود طبلاوی» (40:57)
  | تعداد دریافت : 31 | حجم فایل : 4.69 MB |

سوره حمد و توحید
تلاوت سوره مبارکه حمد و اخلاص با صدای امام خمینی(ره) (00:51)
  | تعداد دریافت : 1419 | حجم فایل : 806 KB |

سوره بقره
تلاوت سوره مبارکه بقره(آیات 1 تا21) با صدای آیت الله خامنه ای (5:38)
  | تعداد دریافت : 3276 | حجم فایل : 2.58 MB |
شعر و داستانآن برتر
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای«مریم شایسته»؛ «به کنار تپه ی شب رسید/ با طنین روشن پایش آیینه ی فضا شکست/ دستم را در تاریکی اندوهی بالا بردم/ و کهکشان تهی تنهایی را نشان دادم/ شهاب نگاهش مرده بود/ غبار کاروان ها را نشان دادم» (1:28)
  | تعداد دریافت : 718 | حجم فایل : 1.35 MB |
آوای گیاه
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای«مریم شایسته»؛ «از شب ریشه سرچشمه گرفتم و به گرداب آفتاب ریختم/ بی پروا بودم: دریچه ام را به سنگ گشودم / مغاک جنبش را زیستم / هشیاریم شب را نشکافت، روشنیم روشن نکرد/ من ترا زیستم، شبتاب دور دست/ رها کردم، تا ریزش نور، شب را بر رفتارم بلغزاند» (2:03)
  | تعداد دریافت : 326 | حجم فایل : 1.89 MB |
برتر از پرواز
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «دریچه ی باز قفس بر تازگی باغ ها سرانگیز است / اما، بال از جنبش رسته است / وسوسه ی چمن ها بیهوده است / میان پرنده و پرواز، فراموشی بال و پر است» (1:31)
  | تعداد دریافت : 258 | حجم فایل : 1.41 MB |
بی تار و پود
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «در بیداری لحظه ها، پیکرم کنار نهر خروشان لغزید / مرغی روشن فرود آمد / و لبخند گیج مرا برچید و پرید ابری پیداشد / و بخار سرشکم را در شتاب شفاف اش نوشید / نسیمی برهنه و بی پایان سرکرد / و خطوط چهره ام را آشفت و گذشت» (1:04)
  | تعداد دریافت : 219 | حجم فایل : 984 KB |
بی راهی در آفتاب
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «ای کرانه ی ما! خنده ی گلی در خواب، دست پارو زن ما را بسته است / در پی صبحی بی خورشیدیم، با هجوم گل ها چه کنیم؟ / جویای شبانه ی نابیم، با شبیخون روزنها چه کنیم؟ / آن سوی باغ، دست ما به میوه ی بالا نرسی» (2:19)
  | تعداد دریافت : 211 | حجم فایل : 2.13 MB |
در سفر آن سوها
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «ایوان تهی است، و باغ از یاد مسافر سرشار / در دره ی آفتاب، سر برگرفته ای / کنار بالش تو، بید سایه فکن از پا در آمده است / دوری، تو از آن سوی شقایق دوری / در خیرگی بوته ها، کو سایه ی لبخندی که گذر کند؟ / از شکاف اندیشه، کو نسیمی که درون آید؟» (1:11)
  | تعداد دریافت : 175 | حجم فایل : 1.1 MB |
دروگران پگاه
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «پنجره را به پهنای جهان می گشایم / جاده تهی است/ درخت گرانبار شب است / ساقه نمی لرزد، آب از رفتن خسته است؛ تو نیستی از رفتن خسته است؛ تو نیستی، نوسان نیست / تو نیستی، و تپیدن گردابی است» (1:48)
  | تعداد دریافت : 175 | حجم فایل : 1.66 MB |
دیار دیگر
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «میان لحظه و خاک، ساقه گرانبار هراسی نیست / همراه! ما به ابدیت گل ها پیوسته ایم / تابش چشمانت را به ریگ و ستاره سپار / تراوش رمزی در شیار تماشا نیست / نه در این خاک رس نشانه ی ترس / و نه بر لاجورد بالا نقش شگفت / در صدای پرنده فرو شو» (1:18)
  | تعداد دریافت : 170 | حجم فایل : 1.2 MB |
ای نزدیک
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «در نهفته ترین باغ ها، دستم میوه چید/ و اینک، شاخه ی نزدیک! از سر انگشتم پروا مکن / بی تابی انگشتانم شور ربایش نیست، عطش آشنایی است / درخشش میوه! درخشان تر / وسوسه ی چیدن در فراموشی دستم پوسید» (1:21)
  | تعداد دریافت : 198 | حجم فایل : 1.25 MB |
ای همه سیماها
دکلمه اشعار «سهراب سپهری»؛ مجموعه «آواز آفتاب»؛ با صدای «مریم شایسته»؛ «در سرای ما زمزمه ای، در کوچه ی ما آوازی نیست / شب؛ گلدان پنجره ی ما را ربوده است/ پرده ی ما، در وحشت نوسان خشکیده است / اینجا، ای همه لبها! لبخندی ابهام جهان را پهنا می دهد / پرتو فانوس ما، در نیمه راه، میان ما و شب هستی مرده است» (2:24)
 | تعداد دریافت : 210 | حجم فایل : 2.2 MB |

قصه های شیرین مثنوی


کودکی که بر بالای ناودان رفته بود!
بشنویدای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. روزی زنی محضر مولاعلی(ع)آمد وگفت یا علی مشکلی دارم که از حل آن عاجزم ... (3:34)
  | تعداد دریافت : 1401 | حجم فایل : 808 KB |
مرد دباغ وبازار عطر فروشان
روزی بود وروزگاری ، در زمانهای قدیم در شهری بزرگ مردی می زیست که به شغل دباغی مشغول بود....(7:38)
  | تعداد دریافت : 1006 | حجم فایل : 1.73 MB |
دزد دهل زن
در شهری بزرگ دزدی زندگی میکرد که شبهابه خانه ودکان مردم به دزدی می رفت؛ در شبی از شبها دزد قصه ما ... (3:15)
  | تعداد دریافت : 910 | حجم فایل : 739 KB |
کودکان و استاد
بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن، در روزگار قدیمی در مکتب خانه ای استادی بود که کودکان از او می ترسیدند بنابراین تصمیم گرفتند که ...(15:36)
  | تعداد دریافت : 896 | حجم فایل : 3.55 MB |
مارگیر و اژدها
نفست اژ‍دهاست او کی مرده است؛ داستان مرد مارگیری که هوس شکار اژدها کرد و... (11:11)
  | تعداد دریافت : 768 | حجم فایل : 2.55 MB |
حکایت مرد شهری و روستایی
بشنوید این داستان: در زمانهای قدیم در شهری بزرگ دکان داری می زیست که بسیار مهمان نواز بود ومهربان ؛ از قضای روزگار …(26:25)
نظرات (0) | تعداد دریافت : 846 | حجم فایل : 6.06 MB |
میوه زندگی
در زمانهای قدیم پادشاهی بود که زندگی را بسیار دوست می داشت ، شبی از شبها به او گفتند که ... (10:20)
  | تعداد دریافت : 737 | حجم فایل : 2.38 MB |
حکایت موش و شتر
روز از روزها موشی جوان از کویری می گذشت. موش جوان اخلاق بسیار بدی داشت او فکر می کرد که بسیار زیرک و هوشمند است او بسیار مغرور و خود خواه بود... (6:27)
  | تعداد دریافت : 840 | حجم فایل : 1.49 MB |
قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن
روزی بود وروزگاری ،مردی عرب، سوار شتری در بیابانی می گذشت تا اینکه به شخصی برخورد کرد.. (9:03)
  | تعداد دریافت : 681 | حجم فایل : 2.09 MB |


داستانهای کلیله و دمنهملکه ی خودخواه 
داستان ملکه خودخواه را با صدای مریم نشیبا بشنوید«در زمان های قدیم پادشاهی بود که دختری بسیار زیبا داشت که مردهای بزرگ و مهمی به خواستگاری او می آمدند، اما دختر هیچکدام را به همسری قبول نمی کرد..» (5:51)
  | تعداد دریافت : 1991 | حجم فایل : 686 KB |
کلاغ دانا
داستان دشمنی کلاغ و جغد ها از سری مجموعه داستان های کلیله ودمنه (19:41)
  | تعداد دریافت : 1604 | حجم فایل : 2.26 MB |طنز
--------------------------------
ترانه های طنزکار
سرود طنز «کاش می شد تو این دنیا من هم یه کاره ای بشم» (1:58)
  | تعداد دریافت : 1212 | حجم فایل : 293 KB |
نخور، نخور
سرود طنز نخور«نفس کم می آری نخور / عزیز من نخور» (1:35)
  | تعداد دریافت : 1574 | حجم فایل : 378 KB |
مخابرات چه جوره
سرود طنز اتل متل توتوله مخابرات چه جوره (2:54)
  | تعداد دریافت : 1420 | حجم فایل : 687 KB |
جراحی بینی
سرود طنز «نمی خواستم پولاتو ازت بگیرم» (2:21)
  | تعداد دریافت : 2566 | حجم فایل : 557 KB |
دنیا که وفا ندارد
سرود «خنده ، شادی همه دست تو - خوب، بد دنیا همه دست تو» در برنامه طنز جمعه ایرانی (2:02)
  | تعداد دریافت : 1579 | حجم فایل : 483 KB |
هواپیما
سرود طنز «قسم خوردم خدایا که فرودگاه نیایم» در برنامه طنز جمعه ایرانی (9:39)
  | تعداد دریافت : 1350 | حجم فایل : 495 KB |
با پولاتم
کلیپ طنز و خنده دار از برنامه طنز جمعه ایرانی؛ سرود طنز «با پولاتم» (1:15)
  | تعداد دریافت : 1280 | حجم فایل : 300 KB |
چاپلوس
سرود طنز «با این صدای خسته؛ می خوام برات بخونم» از برنامه جمعه ایرانی (00:55)
  | تعداد دریافت : 1731 | حجم فایل : 214 KB |
تهران
سرود طنز ماشین های تهرونی از برنامه طنز جمعه ایرانی (2:02)
  | تعداد دریافت : 1544 | حجم فایل : 483 KB |
آقا دزده
سرود طنز «آقا دزده سلام»از برنامه طنز جمعه ایرانی (1:19)
  | تعداد دریافت : 1745 | حجم فایل : 315 KB |
------------------------------------------
حرفهای عشقولانه
اسم همسر
طنز «نحوه ذخیره اسم همسر در دفترچه تلفن همراه در مراحل مختلف» (01:07)
  | تعداد دریافت : 1441 | حجم فایل : 168 KB |
عشقولانه
طنز عشقولانه آقا جوندار و همسرش (00:42)
  | تعداد دریافت : 1239 | حجم فایل : 174 KB |
قرص درد دل
صحبت های عشقولانه دو زوج آنهم بخاطر ... از برنامه طنز جمعه ایرانی (00:56)
  | تعداد دریافت : 1644 | حجم فایل : 224 KB |
عشقولانه
طنز عشقولانه جون دوست و همسرش ( برنامه جمعه ایرانی) (00:42)
  | تعداد دریافت : 1491 | حجم فایل : 174 KB |
حرف های عاشقانه
برنامه طنز جمعه ایران " حرف های عاشقانه و البته کمدی " (0:52)
  | تعداد دریافت : 1827 | حجم فایل : 157 KB |

-----------------------------------------

طنز اعتیادعلائم اعتیاد
داستانی طنز در زمینه اعتیاد پیرامون عدم غفلت والدین از فرزندان (6:45)
  | تعداد دریافت : 3510 | حجم فایل : 1.59 MB |
زندگی با جنس خوب
ترانه طنز در مورد اعتیاد با عنوان « زندگی با جنس خوب » (3:19)
  | تعداد دریافت : 2429 | حجم فایل : 782 KB |
خواستگاری
داستان طنز درباره مشکلات خواستگاری معتادان (5:51)
  | تعداد دریافت : 2585 | حجم فایل : 1.34 MB |
پدر و پسر
گلایه های پدر از پسر معتادش به زبان طنز (4:22)
  | تعداد دریافت : 1930 | حجم فایل : 1.01 MB |
رمال
داستانی طنز پیرامون خرافه و خرافه پرستی بعنوان یکی از عوامل گرایش به اعتیاد (6:04)
  | تعداد دریافت : 1212 | حجم فایل : 1.4 MB |
مرکز ترک اعتیاد
داستان طنز معتادی که به برای بدست آوردن مواد به مرکز ترک اعتیاد می رود (2:16)
  | تعداد دریافت : 1458 | حجم فایل : 537 KB |
اعتیاد فرزند
نیمی از خانواده ها 5 سال دیرتر متوجه اعتیاد فرزندانشان می شوند (4:12)
  | تعداد دریافت : 750 | حجم فایل : 991 KB |
مواد
ترانه طنز یک معتاد در فراق مواد مخدر (6:58)
  | تعداد دریافت : 1944 | حجم فایل : 1.6 MB |
جوان ایرانی
سرود زیبای " جوان ایرانی " کاری از اداره کل امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر (3:07)
  | تعداد دریافت : 1458 | حجم فایل : 736 KB |
یک نکته مهم
داستان طنز در مورد جرات گفتن کلمه « نه » (2:17)
  | تعداد دریافت : 1273 | حجم فایل : 546 KB |
-----------------------------

دعاهایی در باره امام زمان(عج)

عرض دعا
آوای «اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن ...» کاری از گروه رسائل (5:12)
  | تعداد دریافت : 1233 | حجم فایل : 1.73 MB |
دعای سلامتی حضرت
دعای «اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه... » با اجرای حسن زاده (2:01)
  | تعداد دریافت : 1823 | حجم فایل : 369 KB |
دعای سلامتی امام زمان
دعای فرج با اجرای گروه بشارت (1:33)
  | تعداد دریافت : 1632 | حجم فایل : 479 KB |
دعای سهم اللیل
دعای سهم اللیل «نیایش حضرت ولی عصر معروف به دعای سهم اللیل» (7:30)
  | تعداد دریافت : 901 | حجم فایل : 1.29 MB |
قنوت نماز روز جمعه
بهترین دعای عید هفته تقدیم بهترین بنده خدا؛ نیایش با حق در روز جمعه با دعایی که از امام رضا(ع) نقل شده درباره امام زمان(عج) (4:15)
  | تعداد دریافت : 638 | حجم فایل : 1.47 MB |
دعای سلامتی امام زمان(عج)
دعای فرج با صدای "ملاباسم کربلایی" (3:54)
  | تعداد دریافت : 1873 | حجم فایل : 920 KB |
دعای امام زمان(عج) از زبان امام رضا(ع)
امام رضا (ع) فرموده است که این دعا را در قنوت نماز در روزهای جمعه بخوانید با صدای "فرهمند آزاد" (1:58)
  | تعداد دریافت : 1102 | حجم فایل : 855 KB |
دعای سلامتی امام زمان
دعای سلامتی امام زمان(فرج) با اجرای گروه طه النبی«اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن » (1:54)
  | تعداد دریافت : 1934 | حجم فایل : 900 KB |
دعای سلامتی امام زمان
دعای فرج، تسلی بخش خیلی از قلب های منتظره که جز انتظار کشیدن و دعا برای فرج، آرامش دیگری ندارن (2:23)
  | تعداد دریافت : 2286 | حجم فایل : 1.08 MB |
دعای سلامتی امام زمان(عج)
دعای فرج با صدای طاهری «اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن» (1:29)
  | تعداد دریافت : 1328 | حجم فایل : 706 KB |
 
.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3933278

ابزار پرش به بالا